godstransporter i Stockholms skärgård

Provkörning av Bullnose 40